RelatioNet | פורום | יד ושם | ג'ואישגן | שורשים | מורשת |

יום שבת, 12 באפריל 2008

הלח"י- הארגון בו שמואל היה חבר


לח"י- לוחמי- חרות- ישראל. ארגון מחתרות יהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי.

ארגון לח"י הוקם בשנת 1940, עם פרישת קבוצה של חברים מן האצ"ל.
מייסד הלח"י, אברהם שטרן, התנגד להפסקת המאבק בבריטים שעליו הכריזו "ההגנה" והאצ"ל עם פרוץ מלחמת העולם השניה.
הלח"י פעל להגשמת מטרותיו בדרכי אלימות וטרור: שוד בנקים על מנת לממן את המאבק, פגיעה בתחבורה, בשוטרים, ובקצינים הבריטים, ואף ביצוע ניסיון התנקשות בחיי הנציב העליון הבריטי.
רוב היישוב היהודי בארץ התנגד למעשים אלה, והלח"י (יחד עם האצ"ל) היה מבודד ונרדף כארגון של "פורשים", הפועל בניגוד להחלטות המוסדות הנבחרים של היישוב.
מעבר למטרות היסוד המשותפות, היה בקרב חברי הלח"י מגוון של דעות בדבר דמותה של החברה העתידה לקום בארץ ישראל ובדבר השתלבותה באזור כולו. חלקם ראה את המזרח התיכון בעתיד כקבוצת מדינות המשתפות פעולה ביניהן וניטרליות מבחינה פוליטית.
מצד אחד טופחו בלח"י רעיונות בדבר משטר חברתי צודק במדינה העתידה לקום, ומצד שני- שאיפות לחידוש עבודת ה' בבית- המקדש.
ב-1946 הוקם הרדיו החשאי, "קול המחתרת העברית" וקרייניתו הייתה גאולה כהן.
בספטמבר 1948 לפני קום המדינה רצחו חברי הלח"י את המתווך מטעם האו"ם, הרוזן השוודי פולקה ברנדוט, שהציע שהנגב לא יהיה כלול בגבולות המדינה היהודית. בתגובה על הרצח שהסעיר את דעת הקהל העולמית, פיזרה ממשלת ישראל את הארגון.
כמה מראשיו נידונו למאסר.

אין תגובות: